Hygyrchedd

Mae'r wefan hon yn cael ei chynhyrchu a'i chynnal gan Gyngor Dinas Casnewydd.

Mae'r safle'n defnyddio meddalwedd Browsealoud (cliciwch ar y ddolen 'gwrando ar y dudalen hon' ar frig ochr dde'r dudalen hafan) fel y gallwch glywed tudalennau'n cael eu darllen yn uchel, a defnyddio chwyddwydr a chymhorthion gweledol eraill. 

Gwyliwch fideo byr sy'n cyflwyno Browsealoud.  

Gwyliwch ganllaw fideo 'How to use Browsealoud'

Maint testun

Gallwch newid maint y tesun yn ôl eich anghenion.

Trwy ddefnyddio Internet Explorer - agorwch y wefan, cliciwch ar View ar frig y sgrin a dewis Text Size. O'r gwymplen, dewiswch yr opsiwn testun sydd orau i chi: Medium, Larger neu Largest. Bydd maint y testun ar y wefan yn newid yn ôl yr opsiwn rydych chi'n ei ddewis.

Cleientiaid sy'n defnyddio Firefox, Mozilla, Netscape, Camino, IE5 a Safari ar Mac - newidiwch faint y ffont trwy ddal y fysell reoli (bysell command/apple ar mac) a phwyso + i gynyddu maint y ffont neu – i leihau maint y ffont. Mae'r opsiynau hyn hefyd ar gael o'r bar offer trwy ddewis view, increase/decrease text size.

Gall defnyddwyr Opera newid maint y ffont gan ddefnyddio'r gwymplen ar y bar cyfeiriad neu'r bysellau + a – .  

A-Y o wasanaethau

Rhestr yn nhrefn yr wyddor o wasanaethau unigol y cyngor gyda manylion rhifau ffôn a dolenni i dudalennau gwe perthnasol.

Map o'r safle

Mae'r map o'r safle yn rhoi trosolwg o gynnwys y safle gyda dolenni i bob adran.

Hafan

Ewch yn ôl i'r dudalen hafan trwy glicio ar faner Cyngor Dinas Casnewydd ar frig ochr chwith pob tudalen.

Ymholiadau

Defnyddiwch y ffurflen ymholi i wneud sylwadau, awgrymiadau neu ymholiadau am wasanaethau'r cyngor.

Gweler y dudalen cysylltu â ni i gael cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn Cyngor Dinas Casnewydd.

Adobe Acrobat

Caiff dogfennau mawr eu cyhoeddi ar y safle gan ddefnyddio ffeiliau PDF (Fformat Dogfen Gludadwy). Bydd angen i Adobe Acrobat fod wedi'i osod ar eich peiriant er mwyn gweld y dogfennau hyn. Dilynwch y ddolen hon i Adobe os hoffech osod y feddalwedd:

http://www.adobe.co.uk/products/acrobat/readstep2.html