Anableddau

Os nad ydych chi'n gymwys i gael gwasanaeth nawr, efallai byddwch chi yn y dyfodol os bydd eich sefyllfa'n newid.

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, efallai bydd rhaid talu am rai gwasanaethau.

Mae Partneriaeth Cymorth Casnewydd yn cynnig cyngor a chymorth am ddim i drigolion Casnewydd, yn enwedig gofalwyr, pobl hŷn, pobl â dementia a phobl ag anableddau.

Gwasanaethau i oedolion anabl

Gwasanaethau i blant anabl

Darllenwch am y grant cyfleusterau i bobl anabl