Iechyd Porthladdoedd

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn awdurdod iechyd porthladdoedd ar gyfer porthladd Casnewydd a'r glanfeydd ar afon Wysg.

Mae swyddogion y cyngor yn archwilio llongau a chychod eraill i sicrhau eu bod yn bodloni safonau iechyd y cyhoedd, diogelwch bwyd a hylendid.

Gwneud cais am wasanaeth

Tystysgrifau glanweithdra llongau

Samplau dŵr

Gwastraff arlwyo rhyngwladol

Clefydau heintus 

Cysylltu

Anfonwch neges e-bost at [email protected] neu cysylltwch â thîm iechyd porthladdoedd Cyngor Dinas Casnewydd