Hyb y dwyreiniol - Canolfan Gymunedol Betws

43 The Precinct, Bettws NP20 7TN

Ffôn: 07974 214088

Gellir archebu ystafelloedd o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

Ystafelloedd i’w Llogi

Mae tair ystafell ar gael i'w llogi yng nghanolfan gymunedol Betws:

  • Prif neuadd (Gofod Cymunedol)
  • Clwb dydd (yr Hwb)
  • Cegin

Prisiau llogi fesul awr

Sefydliadau di-elw /
gwirfoddol 

Cost (Ac eithrio TAW)
(yr awr)

 

Prif Neuadd (Dydd Llun i ddydd Gwener)

£10.50

 

 

 

 

Clwb Dydd (Dydd Llun i ddydd Gwener) 

£8.00

 

 

 

 

 

 

 

Llogi’r gegin - ffi untro 

 

£6.00

 

 

 

Sefydliadau Grwpiau Bach 

 

 

Prif Neuadd (Dydd Llun i ddydd Gwener)

£12.00

 

 

 

 

Clwb Dydd (Dydd Llun i ddydd Gwener) 

£10.00

 

 

 

 

 

 

 

Llogi’r gegin - ffi untro (heb gynnwys TAW)

 

£7.00

 

 

 

Masnachol/Busnes 

 

 

Prif Neuadd (Dydd Llun i ddydd Gwener)

£16.00

 

 

 

 

Clwb Dydd (Dydd Llun i ddydd Gwener) 

£13.00

 

 

 

 

 

 

 

Llogi’r gegin - ffi untro (heb gynnwys TAW)

 

£8.50

 

Gweithgareddau rheolaidd

Dydd Llun

1pm - 4pm
Sesiwn siop gyfnewid gwisg ysgol i deuluoedd gasglu gwisg ysgol ail-law (archebwch drwy EventBrite)

1pm - 4:30pm (galw heibio)
Cymorth hyb - cymorth a chefnogaeth i breswylwyr sy'n ceisio cymorth cyflogaeth, gwybodaeth am ddatblygu cymunedol, cymorth i deuluoedd a chyngor ac arweiniad cyffredinol.

5.30pm - 6.30pm
Boxercise (i archebu ffoniwch 07916 295839)

 

Dydd Mawrth

9am - 3pm (galw heibio)
Cymorth hyb - cymorth a chefnogaeth i breswylwyr sy'n ceisio cymorth cyflogaeth, gwybodaeth am ddatblygu cymunedol, cymorth i deuluoedd a chyngor ac arweiniad cyffredinol.  

3:30pm- 5:30pm (galw heibio)
Hyb Lego  

 

Dydd Mercher

9.30am - 12.30pm
Bingo 50+ (i archebu ffoniwch 07873 376758)

5.30pm - 6.30pm
Boxercise (i archebu ffoniwch 07916 295839)

 

Dydd Gwener

1pm - 5pm
Cymorth Hyb - cymorth a chefnogaeth i breswylwyr sy'n ceisio cymorth cyflogaeth, gwybodaeth am ddatblygu cymunedol, cymorth i deuluoedd a chyngor ac arweiniad cyffredinol.

6.30pm - 7.30pm
Jiu Jitsu (i archebu e-bostiwch rylew71@gmail.com)