Hyb y dwyreiniol - Canolfan Gymunedol Betws

43 The Precinct, Bettws NP20 7TN

Ffôn: 07580984369

Gellir archebu ystafelloedd o ddydd Llun i ddydd Sul, rhwng 9am a 9pm

Ystafelloedd i’w Llogi

Mae tair ystafell ar gael i'w llogi yng nghanolfan gymunedol Betws:

  • Prif neuadd (Gofod Cymunedol)
  • Clwb dydd (yr Hwb)
  • Cegin

Prisiau llogi fesul awr

Sefydliadau di-elw /
gwirfoddol 

Cost (Ac eithrio TAW)
(yr awr)

 

Prif Neuadd (Dydd Llun i ddydd Gwener)

£10.50

 

Prif Neuadd (Penwythnos)

£15.00

 

Clwb Dydd (Dydd Llun i ddydd Gwener) 

£8.00

 

Clwb Dydd (Penwythnos)

£13.00

 

 

 

 

Llogi’r gegin - ffi untro 

 

£6.00

 

 

 

Sefydliadau Grwpiau Bach 

 

 

Prif Neuadd (Dydd Llun i ddydd Gwener)

£12.00

 

Prif Neuadd (Penwythnos)

£18.00

 

Clwb Dydd (Dydd Llun i ddydd Gwener) 

£10.00

 

Clwb Dydd (Penwythnos)

£15.00

 

 

 

 

Llogi’r gegin - ffi untro (heb gynnwys TAW)

 

£7.00

 

 

 

Masnachol/Busnes 

 

 

Prif Neuadd (Dydd Llun i ddydd Gwener)

£16.00

 

Prif Neuadd (Penwythnos)

£21.00

 

Clwb Dydd (Dydd Llun i ddydd Gwener) 

£13.00

 

Clwb Dydd (Penwythnos)

£18.00

 

 

 

 

Llogi’r gegin - ffi untro (heb gynnwys TAW)

 

£8.50