Llyfrgelloedd Casnewydd

Libraries_May 2016

Amseroedd agor COVID-19 wedi'u diweddaru, o 19 Ebrill 2021

Llyfrgell Ganolog (ymweliadau wedi'u harchebu a chlicio a chasglu): ar agor dydd Mawrth - ddydd Gwener, 10am-12.30pm ac 1pm-4pm.
Mynediad at gyfrifiaduron: 10:00; 11:00; 13:00; 14:00; 15:00

Llyfrgell Betws (ymweliadau wedi'u harchebu a chlicio a chasglu): ar agor dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a Dydd Gwener, 10am-1pm a 2pm-4pm.

Llyfrgell Caerllion (clicio a chasglu yn unig): ar agor dydd Mercher a dydd Gwener 10am – 1pm a 2pm – 4pm.

Malpas (ymweliadau wedi’u harchebu a chlicio a chasglu): ar agor dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Gwener, 10am-1pm a 2pm-4pm

Llyfrgell Pilgwenlli (clicio a chasglu yn unig): ar agor dydd Mercher a dydd Gwener 10am – 1pm a 2pm – 4pm.

Llyfrgell Ringland (ymweliadau wedi’u harchebu a chlicio a chasglu): ar agor dydd Llun, Mercher, Iau a Gwener, 10am-1pm a 2pm-4pm

Llyfrgell Betws (ymweliadau wedi'u harchebu a chlicio a chasglu): ar agor dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a Dydd Gwener, 10am-1pm a 2pm-4pm.

Llyfrgell Sain Silian (clicio a chasglu yn unig): ar agor dydd Llun a dydd Mercher 10am – 1pm a 2pm – 4pm.

Malpas (ymweliadau wedi’u harchebu a chlicio a chasglu): ar agor dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Gwener, 10am-1pm a 2pm-4pm

Gwybodaeth am y gwasanaeth apwyntiadau wedi eu harchebu ymlaen llaw:

  • Gellir casglu eitemau y gwnaed cais amdanynt yn ôl yr arfer yn ystod y cyfnod hwn. Bydd bagiau benthyg a phori cyfyngedig hefyd ar gael mewn rhai llyfrgelloedd. 
  • Gellir dychwelyd llyfrau gydag unrhyw fath o apwyntiad. 
  • Dim ond yn y Llyfrgell Ganolog y mae cyfleusterau cyfrifiadurol cyhoeddus ar gael ar hyn o bryd.
  • Bydd pob benthyciad yn dal i adnewyddu'n awtomatig dri diwrnod cyn y dyddiad dychwelyd.
  • Dim ond mewn llyfrgell sydd ar agor y gellir casglu ceisiadau benthyg.

 

Gorchuddion Wyneb: Mae hi bellach yn orfodol i bobl dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb mewn mannau dan do cyhoeddus, gan gynnwys ein llyfrgelloedd. Bydd eithriadau ar gyfer pobl nad ydyn nhw’n gallu gwisgo gorchuddion wyneb am resymau iechyd neu feddygol.

Mae ein llyfrgelloedd eraill yn dal i fod ar gau. Rydym yn gobeithio gallu eu hailagor yn fuan.  

Rhaid trefnu ymweliadau ymlaen llaw a hynny am 15 munud gydag uchafswm o ddau berson fesul archeb.

Gallwch gadw llyfrau ar-lein ac yna drefnu ymweliad â'r llyfrgell i'w casglu.

Bydd detholiad bach o lyfrau ffuglen sydd ddim ar gadw ar gael yn y llyfrgell i bobl gael pori.

Bydd benthyciadau llyfrau presennol yn cael eu hymestyn. Cadwch fenthyciadau presennol gartref nes bod y sefyllfa'n gwella, os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd a thaliadau hwyr wedi eu hatal o hyd.


Chwilio, gwneud cais, adnewyddu

Dod o hyd i eitemau, eu cadw a’u hadnewydd o Lyfrgelloedd Casnewydd. 


Dod i hyd i lyfrgell

Manylion cyswllt, oriau agor a gwasanaethau yn ein llyfrgell leol yng Nghasnewydd


Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gall pawb dros 16 oed ymuno heddiw ar-lein neu drwy fynd i’w llyfrgell leol


Eich Llyfrgell 24/7

  • lawrlwytho eLyfrau, eLyfrauLlafar ac eGylchgronau ar-lein
  • mynediad am ddim i adnoddau gwybodaeth ar-lein gan gynnwys ffynonellau ymchwil hanes teuluol

Plant a phobl ifanc

Mae croeso i blant o bob oedran ddod i Lyfrgelloedd Casnewydd. 

Gwybodaeth a hanes lleol

Adnoddau i’ch helpu i ddeall hanes a datblygiad Casnewydd

Cyfrifiaduron

Mynediad am ddim i gyfrifiaduron, argraffwyr, sganwyr a chymorth yn eich llyfrgell Casnewydd leol

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Amser stori, cymorth chwilio am swydd, hwyl i’r teulu a mwy – dysgwch beth sy’n digwydd yn Llyfrgelloedd Casnewydd. 

Gweler hefyd...

Strategaeth Llyfrgelloedd Casnewydd 2017-2020 (pdf)

Ffioedd a thaliadau Llyfrgelloedd Casnewydd  

TRA123545 11/08/2020