Llyfrgelloedd Casnewydd

Libraries_May 2016

Galwch heibio i bori'r silffoedd llyfrau neu ddychwelyd yr eitemau hynny a fenthycwyd.  Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld eto!

Llyfrgell dros dro i agor ar 26 Gorffennaf

Mae'r Llyfrgell Ganolog, yr Amgueddfa a'r Oriel Gelf yn cau dros dro o 23 Gorffennaf tra bod gwaith yn digwydd yn yr adeilad.

Bydd preswylwyr yn dal i allu mwynhau amrywiaeth o wasanaethau llyfrgell mewn llyfrgell dros dro yn uned 16 yng Nghanolfan Ffordd y Brenin. Mae'n agor i'r cyhoedd ar 26 Gorffennaf.

Bydd y dyddiau a'r amseroedd agor yn aros yr un fath ag yr oeddent yn adeilad Sgwâr John Frost.

Yn ogystal â benthyca llyfrau, bydd cyfrifiaduron cyhoeddus a rhai adnoddau ymchwil i deuluoedd ar gael iddynt.

Pori

Pori yw ap llyfrgelloedd Cymru sy’n eich galluogi i adnewyddu, gofyn a chwilio am eitemau yn uniongyrchol ar eich ffôn.

I gael gwybod mwy cliciwch yma i lawrlwytho'r ap.

 

Gwasanaeth Dosbarthu Cartref

Mae gwasanaeth dosbarthu i'r cartref llyfrgell Casnewydd yn darparu llyfrau i unrhyw un nad yw'n gallu ymweld â llyfrgell leol dros dro neu'n barhaol.

Mae’n bosibl y bydd trigolion Casnewydd na allant ymweld â’r llyfrgell oherwydd oedran, salwch neu anabledd ac sydd heb neb i ymweld â llyfrgell ar eu rhan yn gymwys ar gyfer y gwasanaeth caeth i’r tŷ.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

 

Gallwch dalu unrhyw ddirwyon a ffioedd Llyfrgelloedd Casnewydd ar-lein, cliciwch yma i gael gwybod mwy.

Trwy ddefnyddio eich cerdyn Llyfrgelloedd Casnewydd gallwch gael mynediad at e-Lyfrau ac e-Lyfrau Llafar am ddim ar BorrowBox ac e-Gylchgronau am ddim drwy app Libby.  

Diddordeb mewn hanes teulu? Gall aelodau'r llyfrgell gael mynediad at Ancestry.com i ymchwilio hanes teulu.


Chwilio, gwneud cais, adnewyddu

Dod o hyd i eitemau, eu cadw a’u hadnewydd o Lyfrgelloedd Casnewydd. 


Dod i hyd i lyfrgell

Manylion cyswllt, oriau agor a gwasanaethau yn ein llyfrgell leol yng Nghasnewydd


Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gall pawb dros 16 oed ymuno heddiw ar-lein neu drwy fynd i’w llyfrgell leol


Eich Llyfrgell 24/7

  • lawrlwytho eLyfrau, eLyfrauLlafar ac eGylchgronau ar-lein

  • mynediad am ddim i adnoddau gwybodaeth ar-lein gan gynnwys ffynonellau ymchwil hanes teuluol


Plant a phobl ifanc

Mae croeso i blant o bob oedran ddod i Lyfrgelloedd Casnewydd. 

Gwybodaeth a hanes lleol

Adnoddau i’ch helpu i ddeall hanes a datblygiad Casnewydd

Cyfrifiaduron

Mynediad am ddim i gyfrifiaduron, argraffwyr, sganwyr a chymorth yn eich llyfrgell Casnewydd leol

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Amser stori, cymorth chwilio am swydd, hwyl i’r teulu a mwy – dysgwch beth sy’n digwydd yn Llyfrgelloedd Casnewydd. 

Gweler hefyd...

Strategaeth Llyfrgelloedd Casnewydd 2017-2020 (pdf)

Ffioedd a thaliadau Llyfrgelloedd Casnewydd