Llyfrgelloedd Casnewydd

Libraries_May 2016

Galwch heibio i bori'r silffoedd llyfrau neu ddychwelyd yr eitemau hynny a fenthycwyd.  Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld eto! 

Daeth y broses o adnewyddu’n awtomatig llyfrau a fenthycwyd o lyfrgelloedd Casnewydd i ben ym mis Mawrth. Mae amnest ar ddirwyon tan 04/07 ond gwnewch bob ymdrech i ddychwelyd eitemau neu rowch wybod i staff y llyfrgell cyn gynted â phosibl os ydych wedi’u colli

Er mwyn diogelu ymwelwyr, bydd y mesurau ataliol canlynol yn dal i fod ar waith:

 

  • Bydd llai o seddi cyhoeddus ar bob safle a bydd rhai o'r silffoedd wedi'u haildrefnu i wella pellter ffisegol.
  • Bydd staff yn monitro niferoedd ymwelwyr ac yn rheoli mynediad os oes angen.
  • Benthycwyr i ddefnyddio ciosgau hunanwasanaeth lle bynnag y bo modd.
  • Llai o seddi i gynnal pellter corfforol.

Amseroedd agor wedi'u diweddaru (28 Chwefror 2022)

Y Llyfrgell Ganolog

Dydd Llun                    Ar Gau

Dydd Mawrth              09:30 to 17:30 

Dydd Mercher             09.30 to 17:30

Dydd Iau                     09.30 to 17:30

Dydd Gwener             09.30 to 17:30

Dydd Sadwrn              09.30 to 16:00

 

Llyfrgell Betws

Dydd Llun                    09:30 to 13:00; 14:00 to 17:30 

Dydd Mawrth               09:30 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Mercher              09:00 to 13:00

Dydd Iau                      09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Gwener              09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Sadwrn               09:00 to 13:00


Llyfrgell Caerllion

Dydd Llun                   Ar Gau

Dydd Mawrth             14:00 to 18:00

Dydd Mercher            10:00 to 13:00; 14:00 to 19:00 

Dydd Iau                     Ar Gau

Dydd Gwener             14:00 to 18:00

Dydd Sadwrn              09:00 to 13:00

 

Llyfrgell Malpas

Dydd Llun                   09:30 to 13:00; 14:00 to 19:00 

Dydd Mawrth              09:30 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Mercher             09.30 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Iau                      Ar Gau

Dydd Gwener              09.30 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Sadwrn              09:30 to 13:00

 

Llyfrgell Pillgwenlli

Dydd Llun                    09:00 to 12:00; 13:00 to 16:30

Dydd Mawrth               09:00 to 12:00

Dydd Mercher              09:00 to 12:00; 14:00 to 16:30

Dydd Iau                       Ar Gau

Dydd Gwener               09.00 to 12:00 

Dydd Sadwrn                Ar Gau


Llyfrgell Ringland

Dydd Llun                     09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Mawrth                09:00 to 13:00

Dydd Mercher               09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30 

Dydd Iau                       09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30 

Dydd Gwener               09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30 

Dydd Sadwrn               Ar Gau

 

Llyfrgell  Tŷ-du

Dydd Llun                    09.00 to 13:00; 14:00 to 19:00 

Dydd Mawrth               09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Mercher              09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Iau                      09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Gwener              09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Sadwrn               09:00 - 13:00

 

Llyfrgell Sain Silian

Dydd Llun                    09:30 to 12:00; 13:00 to 17:00 

Dydd Mawrth               09:30 to 12:00; 13:00 to 17:00 

Dydd Mercher             09:30 to 12:00; 13:00 to 17:00 

Dydd Iau                      09:30 to 12:00; 13:00 to 17:00 

Dydd Gwener               Ar Gau

Dydd Sadwrn               Ar Gau

 

Llyfrgell Tŷ Tredegar

Dydd Llun                     Ar Gau

Dydd Mawrth                09:00 to 13:00; 14:00 to 16:30 

Dydd Mercher              13:30 to 16:30

Dydd Iau                       Ar Gau

Dydd Gwener               09:00 to 13:00; 14:00 to 16:30

Dydd Sadwrn               09:00 to 13:00

 

Trwy ddefnyddio eich cerdyn Llyfrgelloedd Casnewydd gallwch gael mynediad at e-Lyfrau ac e-Lyfrau Llafar am ddim ar BorrowBox ac e-Gylchgronau am ddim drwy app Libby.  

Diddordeb mewn hanes teulu? Gall aelodau'r llyfrgell gael mynediad at Ancestry.com i ymchwilio hanes teulu gartref am ddim tan 31 Rhagfyr 2021.  Bydd y gwasanaeth cartref am ddim hwn yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2021 ond gallwch barhau i gael mynediad i Ancestry am ddim yn eich llyfrgell leol.


Chwilio, gwneud cais, adnewyddu

Dod o hyd i eitemau, eu cadw a’u hadnewydd o Lyfrgelloedd Casnewydd. 


Dod i hyd i lyfrgell

Manylion cyswllt, oriau agor a gwasanaethau yn ein llyfrgell leol yng Nghasnewydd


Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gall pawb dros 16 oed ymuno heddiw ar-lein neu drwy fynd i’w llyfrgell leol


Eich Llyfrgell 24/7

  • lawrlwytho eLyfrau, eLyfrauLlafar ac eGylchgronau ar-lein

  • mynediad am ddim i adnoddau gwybodaeth ar-lein gan gynnwys ffynonellau ymchwil hanes teuluol


Plant a phobl ifanc

Mae croeso i blant o bob oedran ddod i Lyfrgelloedd Casnewydd. 

Gwybodaeth a hanes lleol

Adnoddau i’ch helpu i ddeall hanes a datblygiad Casnewydd

Cyfrifiaduron

Mynediad am ddim i gyfrifiaduron, argraffwyr, sganwyr a chymorth yn eich llyfrgell Casnewydd leol

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Amser stori, cymorth chwilio am swydd, hwyl i’r teulu a mwy – dysgwch beth sy’n digwydd yn Llyfrgelloedd Casnewydd. 

Gweler hefyd...

Strategaeth Llyfrgelloedd Casnewydd 2017-2020 (pdf)

Ffioedd a thaliadau Llyfrgelloedd Casnewydd