Archebu bagiau a biniau newydd

Coronavirus COVID-19: please order new items online and we will deliver them as soon as possible.

Gwneud cais am finiau, bagiau a blychau ailgychu

Gallwch hefyd gasglu bagiau cadi bwyd o’ch llyfrgell leol, yr Orsaf Wybodaeth a, rhwng dydd Llun a dydd Gwener o 8am tan 6pm, o’r brif dderbynfa yn y Ganolfan Ddinesig. 

Biniau gwastraff mawr

Caiff aelwydydd sy’n cynnwys chwech o bobl neu fwy ofyn am fin gwastraff mwy. 

Gwneud cais am fin gwastraff mwy

Casgliadau cewynnau a gwastraff hylendid

Gall trigolion sy’n defnyddio padiau anymataliaeth neu sydd â chyflyrau iechyd sy’n creu gwastraff tebyg wneud cais am gasgliad ychwanegol ar gyfer gwastraff hylendid.

Gwnewch gais am gasgliad cewyn neu hylendid