Archebu bagiau, biniau, blychau a chadis

Os ydych chi'n cynhyrchu mwy o ailgylchu nag y gallwch ffitio yn eich cynwysyddion ailgylchu presennol, neu os yw'ch un chi wedi torri neu wedi mynd ar goll, cliciwch ar y ddolen isod i archebu mwy.

Archebwch fwy o fagiau, biniau, blychau a chadis

Gallwch gasglu bagiau cadi gwastraff bwyd o'r lleoliadau canlynol:

 • Y Llyfrgell Ganolog
 • Llyfrgell Malpas
 • Llyfrgell Ringland
 • Llyfrgell Tŷ-du
 • Llyfrgell Sain Silian
 • Llyfrgell Tŷ Tredegar
 • Llyfrgell Maindee
 • Canolfan Gymunedol Hatherleigh
 • Canolfan Gymunedol Maesglas
 • Canolfan Gymunedol Ringland
 • Canolfan Gymunedol Rivermead
 • Neuadd y Dref Caerllion
 • Prif Dderbynfa'r Ganolfan Ddinesig
 • Siop Ailddefnyddio Wastesavers ym Maendy
 • Siop Ailddefnyddio Wastesavers ym Maesglas

Casgliadau cewynnau a gwastraff hylendid

Rydym yn casglu amrywiaeth o eitemau fel rhan o'n gwasanaeth casglu cewynnau a gwastraff hylendid am ddim, sy'n cynnwys cewynnau, bagiau cewynnau, weips a gwlân cotwm, yn ogystal â chynhyrchiol anymataliaeth.

Rydym hefyd yn casglu bagiau colostomi gwag, bagiau stoma diheintus, a chathetrau fel rhan o'r gwasanaeth hwn. Rydym yn casglu'r gwastraff hwn bob pythefnos o gartrefi sy'n cofrestru ar gyfer y gwasanaeth casglu hwn.

Gwnewch gais am gasgliad cewyn neu gwastraff hylendid

Biniau mwy ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu

Os oes pump neu fwy o bobl yn byw yn eich cartref – a’ch bod yn teimlo eich bod yn ailgylchu popeth y gallwch ond bod angen mwy o le o hyd arnoch ar gyfer eich gwastraff na ellir ei ailgylchu – cewch wneud cais am fin mwy.

Gwnewch gais am fin mwy