Archebu bagiau a biniau newydd

Rhaid gwneud ceisiadau am sachau hylendid a bagiau ailgylchu ychwanegol, cadis bwyd a blychau ailgylchu ar-lein. Dim ond o'r lleoliadau canlynol y mae bagiau gwastraff bwyd ar gael.

Gellir casglu bagiau gwastraff bwyd o’r lleoliadau canlynol ledled y ddinas heb yr angen i wneud cais amdanynt ar-lein.

 • Y Llyfrgell Ganolog
 • Llyfrgell Malpas
 • Llyfrgell Ringland
 • Llyfrgell Tŷ-du
 • Llyfrgell Sain Silian
 • Llyfrgell Tŷ Tredegar
 • Llyfrgell Maindee
 • Canolfan Gymunedol Hatherleigh
 • Canolfan Gymunedol Maesglas
 • Canolfan Gymunedol Ringland
 • Canolfan Gymunedol Rivermead
 • Neuadd y Dref Caerllion
 • Prif Dderbynfa'r Ganolfan Ddinesig
 • Siop Ailddefnyddio Wastesavers ym Maendy

 

Gwneud cais am finiau, bagiau a blychau ailgychu

Gallwch hefyd gasglu bagiau cadi bwyd o’ch llyfrgell leol, yr Orsaf Wybodaeth a, rhwng dydd Llun a dydd Gwener o 8am tan 6pm, o’r brif dderbynfa yn y Ganolfan Ddinesig. 

Biniau gwastraff mawr

Caiff aelwydydd sy’n cynnwys chwech o bobl neu fwy ofyn am fin gwastraff mwy. 

Gwneud cais am fin gwastraff mwy

Casgliadau cewynnau a gwastraff hylendid

Gall trigolion sy’n defnyddio padiau anymataliaeth neu sydd â chyflyrau iechyd sy’n creu gwastraff tebyg wneud cais am gasgliad ychwanegol ar gyfer gwastraff hylendid.

Gwnewch gais am gasgliad cewyn neu hylendid