Ynghylch Casnewydd

Mae Casnewydd yn cynnwys ardal sydd ychydig dros 73.5 milltir sgwâr, ac mae ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Mae Casnewydd yn ddinas fywiog ac aml-ddiwylliannol, gyda threftadaeth ddiwydiannol gyfoethog, lle ceir diwydiannau traddodiadol ochr yn ochr â sectorau electronig a gwasanaethau ariannol newydd.

Lleoliad

Poblogaeth ac ystadegau

Gwasanaeth band eang

Hanes 

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn…
Mudo Gefeillio Sefydliadau Partner Panel Dinasyddion