Cysylltwyr Cymunedol

Mae cysylltwyr cymunedol yn gweithio gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau ar draws ardal Casnewydd i ddarparu gwybodaeth a chyngor am y cymorth sydd ar gael, eich helpu i ddod o hyd i weithgareddau lleol a chwrdd â mwy o bobl yn eich cymuned.

E-bost: community.connectors@newport.gov.uk

Gweler ein cylchlythyr (pdf) i gael gwybodaeth am grwpiau, prosiectau a gwasanaethau lleol.


Mae Dewis Cymru yn darparu gwybodaeth am wasanaethau yn eich ardal chi.

Cymorth i ofalwyr

Os ydych yn gofalu am rywun nad yw'n gallu ymdopi gartref heb gymorth, gall ein cysylltwyr cymunedol eich helpu i gael gwybod am wasanaethau a gweithgareddau cymorth lleol, darparu gwybodaeth am fudiadau gwirfoddol a'ch helpu i ail-gysylltu â'ch cymuned.   

Darllenwch fwy am ein cymorth i ofalwyr.

Grwpiau Cyfeillgarwch

Mae’r Caffi Clonc yn ôl!

Ddydd Mercher cyntaf y mis dewch i Lan yr Afon rhwng 10am a 12pm i gael paned am ddim a sgwrs gyda'r cysylltwyr cymunedol.

Dysgwch am y gweithgareddau a’r grwpiau cymunedol sydd ar gael yn eich ardal ac efallai cwrdd â ffrindiau newydd!

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch community.connectors@newport.gov.uk neu ffoniwch 01633 235650.

LHDTC+

Cysylltwch â'r cysylltwyr cymunedol

Rydym yn hyrwyddo grwpiau cymdeithasol lleol, beth am ddweud wrthym am eich grŵp?  

Cysylltu 

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch community.connectors@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofyn am y cysylltwyr cymunedol.