Archwiliadau mewnfudo

Pan fyddwch yn gwneud cais i Asiantaeth Ffiniau'r DU am gliriad i gael mynediad i'r DU, efallai gofynnir i chi am asesiad annibynnol o'r man lle byddwch chi'n aros fel rhan o'r cais am fisa.

Bydd hyn yn cynnwys nifer yr ystafelloedd, cyflwr y llety arfaethedig a nifer y bobl fydd yn byw yno. 

Gall Cyngor Dinas Casnewydd asesu'r eiddo am ffi o £209 + TAW a rhaid talu'r ffi cyn cynnal yr archwiliad.

Os bydd yr eiddo'n cael ei rentu, rhaid gofyn am ganiatâd y landlord cyn gwneud cais am archwiliad. 

Gwneud cais a thalu am archwiliad mewnfudo

neu Lawrlwytho a llenwi ffurflen gais am archwiliad mewnfudo (pdf) 

Lawrlwytho a llenwi ffurflen gais am archwiliad mewnfudo (word)

Os byddwch chi'n gwneud cais trwy lenwi'r ffurflen bapur, gallwch dalu'r ffi:  

  • gyda cherdyn mewn peiriant ATM yn yr Orsaf Wybodaeth NEU
  • drwy siec yn daladwy i 'Cyngor Dinas Casnewydd' a'i phostio gyda'r ffurflen gais am archwiliad mewnfudo wedi'i llenwi i: Iechyd yr Amgylchedd - Tai, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Pan fyddwn wedi derbyn y taliad, byddwn yn cysylltu â chi o fewn 3 diwrnod gwaith i drefnu apwyntiad. 

Cynhelir yr archwiliad o fewn 7 diwrnod o drefnu'r apwyntiad a bydd llythyr yn cael ei anfon hyd at 7 diwrnod ar ôl cynnal yr archwiliad. 

Cysylltu

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am dîm iechyd yr amgylchedd (tai).