Ceubyllau a thanciau septig

Rydym yn cynnig gwasanaeth i wagio carthbyllau neu danciau septig yn y cartref ac ar gyfer busnesau yn ardal Cyngor Dinas Casnewydd.

Rhaid gwagio eich carthbyllau neu danciau septig yn rheolaidd i'w cadw i weithio'n iawn ac osgoi rhwystrau a gorlifoedd. 

Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ddolen isod ar waelod y dudalen. Cyn clicio ar y linc, sicrhewch fod gennych y wybodaeth ganlynol wrth law:-

  • Maint y tanc (capasiti)
  • Lleoliad
  • Cerdyn talu

Byddwn yn gwagio'ch carthbwll o fewn 7 diwrnod gwaith, fodd bynnag, byddwn yn ceisio gwneud o fewn 5 diwrnod gwaith.

Costau

1000 galwyn - £174.72

2000 galwyn - £220.48

4000 galwyn - £440.96

6000 galwyn - £661.44

8000 galwyn - £881.92

Cost ychwanegol o £50.00 y tu allan i oriau arferol

Gwneud cais a thalu am wagio carthbwll neu danc septig