Malpas Court Mansion House

Oliphant Circle
Malpas
Casnewydd
NP20 6AD

Ffôn - 07974 214088

Cyfraddau llogi fesul awr

 

Cost (Ac eithrio TAW) (yr awr)

Cyfradd hanner diwrnod
(3.5 awr)

Cyfradd diwrnod llawn
(7 awr)

Ystafell y Llyfrgell

 

£35 (pris fesul hanner diwrnod)

£60 (pris am ddiwrnod llawn)

Yr Ystafell Groeso

 

£55 (pris fesul hanner diwrnod)

£100 (pris am ddiwrnod llawn)

Ystafell y Llyfrgell a’r Ystafell Groeso wedi'u cyfuno'n un gofod  

£20

£70 (pris fesul hanner diwrnod) 

£140 (pris am ddiwrnod llawn)

Ystafell 14 

£15

£50 (pris fesul hanner diwrnod)

£90 (pris fesul diwrnod llawn)