Malpas Court Mansion House

Oliphant Circle
Malpas
Casnewydd
NP20 6AD

Cyfraddau llogi fesul awr

 

Cost (Ac eithrio TAW) (yr awr)

Cyfradd hanner diwrnod
(3.5 awr)

Cyfradd diwrnod llawn
(7 awr)

Ystafell y Llyfrgell

 

£35 (pris fesul hanner diwrnod)

£60 (pris am ddiwrnod llawn)

Yr Ystafell Groeso

 

£55 (pris fesul hanner diwrnod)

£100 (pris am ddiwrnod llawn)

Ystafell y Llyfrgell a’r Ystafell Groeso wedi'u cyfuno'n un gofod  

£20

£70 (pris fesul hanner diwrnod) 

£140 (pris am ddiwrnod llawn)

Ystafell 14 

£15

£50 (pris fesul hanner diwrnod)

£90 (pris fesul diwrnod llawn)