Cydraddoldebau a'r Gymraeg

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymrwymo i wneud Casnewydd yn ddinas fwy cynhwysol i bawb.

Darllenwch y dogfennau isod i weld sut rydyn ni’n hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a’r iaith Gymraeg yn y ddinas.

Lawrlwythwch a darllenwch y cynllun Cydraddoldeb Strategaethol â'r Amcanion Cydraddoldeb 2020-2024 (pdf)

Lawrlwythwch y ddogfen ymgynghoriad (Word)

Darllen am ac adrodd ar drais ar sail casineb 

Dogfennau Perthnasol

Lawrlwythwch yr Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategaethol 2020-21 (pdf)

Lawrlwythwch yr Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategaethol 2019-20 (pdf)

Lawrlwythwch yr Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategaethol 2018-19 (pdf)

Lawrlwythwch yr Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategaethol 2017-2018 (pdf)

Lawrlwythwch yr Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategaethol 2016-2017 (pdf)

Cyllideb 2015/2016 a'r Cynllun Ariannol Tymor Canol (Saesneg) (pdf) gan gynnwys Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb tud.12; Atodiad 11 - Materion Cydraddoldeb tud.106-177. 

TRA126976 20/10/2020