Gyrwyr presennol

COVID-19: diweddaru 26 Mehefin

Download Taxi and Private Licence Holders Covid-19 Guidance (pdf)

Taliad

Gall gyrwyr presennol gyda thrwydded tair blynedd dalu’r ffi flynyddol.

Talwch ffi flynyddol y drwydded tair blynedd

(Byddwch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys).   

Adnewyddu

Os ydych yn yrrwr presennol, dylech dderbyn llythyr adnewyddu neu becyn cais o leiaf bythefnos cyn i'r drwydded ddod i ben

Bydd y llythyr adnewyddu yn cynnwys cyfeirnod unigryw i'w ddefnyddio yn eich cais ar-lein i adnewyddu eich trwydded yrru.

Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn adnewyddu, anfonwch e-bost at y tîm trwyddedu i trwyddedu.amgylcheddol@casnewydd.gov.uk

Newid cyfeiriad

I ddweud wrthym am newid cyfeiriad, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen newid cyfeiriad 

Lost your licence?

Request a replacement licence

Archwiliad meddygol 

Bydd gyrwyr presennol angen archwiliad meddygol wrth iddynt droi 45, 50, 55 a 60 oed.

Rhaid i ymgeiswyr 65 oed a throsodd gael archwiliad meddygol bob blwyddyn ac yn amlach mewn rhai amgylchiadau. 

Lawrlwythwch ffurflen archwiliad meddygol gyrrwr tacsi (pdf) 

>>Gyrrwr newydd? Darllenwch y wybodaeth hon<<