Awdurdodi Hypnotiaeth

Crynodeb o'r drwydded

Os ydych am ddangos neu berfformio gweithred hypnotiaeth yn gyhoeddus o fewn ardal weinyddol Cyngor Dinas Casnewydd, rhaid i chi gael awdurdodiad gan Gyngor Dinas Casnewydd.

Meini prawf cymhwyster

Nid oes unrhyw isafswm meini prawf cymhwyster.

Crynodeb Rheoliadau

Crynodeb o'r rheoliad sy'n ymwneud â'r drwydded hon (agor gwefan newydd)

Proses Gwerthuso Cais

Ar ôl ei gyflwyno, bydd y cais unwaith eto yn cael ei ystyried gan Bwyllgor Trwyddedu Cyngor Dinas Casnewydd.

A fydd cydsyniad mud yn berthnasol?

Bydd. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu gweithredu fel petai'ch cais wedi ei ganiatáu os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod cwblhau targed o 3 mis.

Gwneud iawn am gais a fethodd

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd (yr Awdurdod Trwyddedu) yn y lle cyntaf ar 01633 656656 neu e-bostiwch [email protected]

Gwneud iawn i’r deilydd trwydded

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd (yr Awdurdod Trwyddedu) yn y lle cyntaf ar 01633 656656 neu e-bostiwch [email protected]

Cwyn Defnyddiwr

Byddem bob amser yn eich cynghori, os am wneud cwyn, eich bod yn gwneud y cyswllt cyntaf gyda'r masnachwr- yn ddelfrydol ar ffurf llythyr (gyda phrawf o’i anfon).

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd (yr Awdurdod Trwyddedu) ar 01633 656656 neu e-bostiwch [email protected]

Gwneud Iawn arall

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd (yr Awdurdod Trwyddedu) yn y lle cyntaf ar 01633 656656 neu e-bostiwch [email protected]

Cymdeithasau Masnach

Cymdeithas Asiantau (agor gwefan newydd)

Equity (agor gwefan newydd)

National Entertainment Agents Council (agor gwefan newydd)

Society for All Artists (SAA) (agor gwefan newydd)