Ffioedd trwyddedau tacsis

Ffioedd ar gyfer trwyddedu cerbydau hacni, gyrwyr cerbydau llogi preifat, cerbydau ac eitemau amrywiol.

Categori

Ffi (£)

Prawf Gwybodaeth ac ati

 

Cerbyd Hacni / Llogi Preifat

Prawf cyntaf - £75

Ailsefyll - £75

Gyrwyr

 

Ceisiadau newydd (trwydded 3 blynedd)

£249 (rhandaliadau blynyddol dewisol o £83)

Adnewyddu (trwydded 3 blynedd)

£249 (rhandaliadau blynyddol dewisol o £83)

Adnewyddu (hyd nes bod gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i'w gynnal)

 £83

Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

£50

Mandad y DVLA

Am ddim

Cerbydau – o dan 5 oed

 

Cerbyd Hacni/Llogi Preifat

£83 am 6 mis ar gyfer cerbyd o dan 3 oed, £166 am 12 mis

Cerbydau – dros 5 oed, o dan 10 oed

 

Cerbyd Hacni/Llogi Preifat

£114 am 6 mis

Cerbydau – dros 10 oed

 

Cerbyd Hacni/Llogi Preifat

£166 am 6 mis

Amrywiol

 

Plât cefn newydd

£19

Plât mewnol newydd

£12

Trwydded cerbyd newydd

£6

Braced newydd

£13

Bathodyn newydd

£19

Trosglwyddo plât

£65

Newid cerbyd

£115

Gweithredwyr

 

1-9 cerbyd

£1000

10-19 cerbyd

£1500

19-35 cerbyd

£2000

35 cerbyd a mwy

£2500

Blaendaliadau

 

Plât

£10

Braced

£5