Gorsfaoedd prawf cymeradwy

Bydd y gorsafoedd prawf tacsis Casnewydd isod yn cymryd archebion o'r dyddiadau a ddangosir: 

Auto Refinishing - archebion o 16 Ebrill 2018

Uned 2, Stad Ddiwydiannol Usk Way, Usk Way, Casnewydd NP20 2HZ

Ffôn: (01633) 256737 

AJ Garage Servicing - archebion o 27 Mawrth 2023

Uned 26, Star Trading Estate, Ponthir, Casnewydd NP18 1PQ

Ffôn: 01633 431305

Gwe - www.ajgarageservices.com

Advance Autocare – archebion o 23 Hydref 2023

Uned 3-5, 61 Stafford Road, Casnewydd, NP19 7DR

Telephone (01633) 252552

Platinum Autocentre – archebion o 23 Hydref 2023

Uned 4, Trostrey Street, Casnewydd, NP19 7BB

Ffôn:  (01633) 661678

Gwe - www.platinumautocentre.com

 

Os ydych yn dymuno gwneud cais fel Gorsaf Brofi Gofrestredig Cyngor Dinas Casnewydd, mae angen i chi sicrhau’r canlynol:

 

  • Mae o fewn ffiniau Cyngor Dinas Casnewydd
  • Mae'r garej wedi'i chofrestru fel gorsaf brofi MOT am o leiaf 1 flwyddyn.
  • Mae gan y garej “sgôr gwyrdd” (graddfa risg isel) o dan Asesiad Risg y DVSA ar gyfer canolfannau profi MOT.
  • Nad yw unrhyw gyfarwyddwr, rheolwr na phrofwr cerbyd (MOT) sy'n ymwneud â'r busnes yn berchennog, yn yrrwr nac yn weithredwr Cerbyd Hacni neu gerbyd Hurio Preifat.
  • Darparu mannau parcio addas a digonol oddi ar y ffordd i gerbydau prawf aros.
  • Cynnal lefel foddhaol o lanweithdra a chadw tŷ a darparu ystafell aros briodol i yrwyr.
  • Gallu prosesu ffioedd prawf ar ffurf arian parod a thaliad â cherdyn.
  • Cael system archebu ar-lein addas
  • Bod ag Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus digonol a dilys• Cael asesiad risg digonol a chyfredol ar gyfer yr eiddo sy'n cydymffurfio'n llawn â gofynion Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974 ac unrhyw Offerynnau Statudol cysylltiedig.
  • Y bydd pob aelod o staff a gyflogir gan yr orsaf brofi yn gallu cydymffurfio â'r holl safonau gofynnol a osodwyd gan Gyngor Dinas Casnewydd.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at yr Adran Drwyddedu yn [email protected]