Gweithredwr llogi preifat

Darllenwch amodau gweithredwyr llogi preifat (pdf) Cyngor Dinas Casnewydd.

Gweithredwyr llogi preifat newydd

Gwnewch gais am drwydded gweithredwr llogi preifat newydd

Byddwch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys. 

Hefyd rhaid i ymgeiswyr newydd gwblhau cynllun busnes gweithredwr llogi preifat.

Adnewyddu trwydded gweithredwr llogi preifat

Os oes gennych drwydded gweithredwr presennol, dylech dderbyn llythyr adnewyddu o leiaf bythefnos cyn i'r drwydded ddod i ben, gan gynnwys cyfeirnod unigryw i'w ddefnyddio yn eich cais adnewyddu ar-lein.

Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn adnewyddu e-bostiwch trwyddedu.amgylcheddol@casnewydd.gov.uk.

Gwnewch gais i adnewyddu trwydded gweithredwr llogi preifat presennol

Byddwch angen eich rhif cyfeirnod unigryw a cherdyn debyd neu gredyd dilys