Landlordiaid

Rent-Smart-Wales-logo

Rhentu Cartrefi

Mae'r ffordd yr ydych yn rhentu yn newid - i denantiaid a landlordiaid.

Y Ddeddf Rhentu Cartrefi yw’r newid mwyaf i gyfraith tai yng Nghymru ers degawdau.

O 1 Rhagfyr 2022 bydd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn newid y ffordd y mae holl landlordiaid Cymru yn rhentu eu heiddo. Bydd yn gwella sut rydym yn rhentu, yn rheoli ac yn byw mewn cartrefi rhent yng Nghymru.

Darllenwch fwy ar wefan Llywodraeth Cymru.

Gosod eiddo – help i landlordiaid

Ydych chi’n cael incwm o eiddo?

Mae webinar ac astudiaethau achos incwm o eiddo HMRS wedi’u hadolygu i’w gwneud yn haws i landlordiaid ddod o hyd i help a chymorth.

Cysylltu 

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd i gael rhagor o wybodaeth.