Hwyl yn ystod gwyliau'r ysgol

 

Gweithgareddau'r Pasg

Bydd timau ieuenctid a chwarae yn cynnal sesiynau am ddim yn ystod gwyliau'r ysgol mewn lleoliadau ar draws y ddinas ar gyfer plant o bob oedran a gallu.

Bydd y gweithgareddau'n cynnwys gwneud breichledi, peintio wynebau, cynnal a chadw beiciau, sesiynau tawel, gweithdai dei tei, disgos distaw a llawer mwy.

Cysylltwch a [email protected] am rhagor o wybodaeth neu archebwch le ar-lein.

Archebu lle

Am wybodaeth am weithgareddau ewch i wefan Casnewydd Fyw.