Hwyl yn ystod gwyliau'r ysgol

Mae digon o weithgareddau am ddim, hwyliog a chynhwysol yn ystod hanner tymor mis Chwefror i blant o bob oed a'u teuluoedd.

Adeiladu gorsaf radio neu'r tŵr talaf, cymryd rhan mewn brwydrau NERF neu ddisgo distaw. Mae yna hefyd weithgareddau synhwyraidd, sesiynau tawel a llawer mwy.

I archebu ewch i 

Am wybodaeth am weithgareddau ewch i wefan Casnewydd Fyw.