Cymorth i deuluoedd

Family Information Service logo_June 2018

Rhieni sy’n gweithio 

Mae cael cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd yn golygu addasu patrymau gweithio er eich lles chi, eich teulu a’ch cyflogwr.

Mae nifer o gyflogwyr yn cynnig dewisiadau i gael cydbwysedd gwaith-bywyd drwy gynnig trefniadau gweithio’n hyblyg a phecynnau buddion hyblyg: 

Darllenwch am gymorth posib gyda chostau gofal plant

Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd

Dewch o hyd i sefydliadau lleol sy’n rhoi cymorth i deuluoedd, plant a phobl ifanc yng Nghasnewydd. 

Chwiliwch y cyfeirlyfr gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Cyngor i gyflogwyr

Mae taflen Cyflogwyr Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd (pdf) yn rhoi gwybodaeth am weithio hyblyg, talebau gofal plant a’r defnydd o ofal plant cofrestredig. 

Gwybodaeth ddefnyddiol