Mae Croeso i chi Fwydo ar y Ffron

Breastfeeding Logo

Mae'r cynllun Mae Croeso i chi Fwydo ar y Fron yn annog sefydliadau sydd â safleoedd sydd ar agor i'r cyhoedd yng Nghasnewydd i gefnogi bwydo ar y fron trwy fod yn groesawgar, yn gyfeillgar ac yn gefnogol.

Os bydd adeilad yn arddangos y logo hwn, mae'n dangos bod y sefydliad wedi cymryd rhan mewn sesiwn ymwybyddiaeth bwydo ar y fron a'i fod wedi ymroi i fod yn safle sy'n croesawu bwydo ar y fron.

Bydd lleoedd sydd wedi cytuno i fod yn rhan o gynllun Mae Croeso i chi Fwydo ar y Fron yn cael eu rhestru yma.

You will find a Breastfeeding Welcome at these locations:

  • Horton's Café, Millennium Walk 
  • Monusk Deli, Millennium Walk
  • Parc Pantry, Malpas
  • Tearooms at Bellevue Park
  • Tiny Rebel in Rogerstone
  • The Riverfront Theatre and Arts Centre
  • Tredegar House
  • Vittorios Restaurant
  • Civic Centre

Cysylltu

Rydym yn croesawu adborth ac awgrymiadau gan unigolion a sefydliadau, yn enwedig os hoffai eich sefydliad chi gefnogi'r cynllun hwn.

Anfonwch e-bost at [email protected] neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y swyddog iechyd a lles.

Mae'r cynllun, Mae Croeso i chi Fwydo ar y Fron yn cael ei ariannu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chyngor Dinas Casnewydd, fel rhan o bartneriaeth Casnewydd yn un.