Clybiau ieuenctid

Mae clybiau ieuenctid yn addas ar gyfer pobl ifanc rhwng 10 a 25 oed ac yn cael eu cynnal gan ein gweithwyr ieuenctid cymwys. 

Mae gennym ystod eang o weithgareddau, gemau a chyfleoedd i bobl ifanc fynegi eu barn yn rhydd mewn man diogel sy'n bodloni eu hanghenion. 

Hwyl yn ystod gwyliau'r ysgol

Gwybodaeth bellach ac archebu. 

Sesiynau 

Dydd Mawrth

5pm-8pm: Clwb Ieuenctid Ringland

6pm-8pm: Clwb Ieuenctid Moorland 

Dydd Mercher

4.30pm-7.30pm: Clwb Ieuenctid Rivermead

5pm-7.30pm: Clwb Ieuenctid Pilgwenlli 

Dydd Iau

4.30pm-7.30pm: Clwb Ieuenctid Betws

6pm-8pm: Clwb Ieuenctid Maesglas