Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd

Family Information Service logo_June 2018

Gwybodaeth hwylus, o safon sydd ar gael am ddim i rieni a gweithwyr gofal plant proffesiynol

Os ydych chi'n byw neu'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng eu genedigaeth ac 19 oed ac yn chwilio am ofal plant, gwybodaeth am addysg y blynyddoedd cynnar, gweithgareddau i'ch plant neu help i fagu plant, mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd yma i helpu.

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig 'siop un stop' trwy'r rhif 01633 210842 gyda gwasanaeth peiriant ateb a thrwy'r ffurflen ymholiadau ar-lein.

Chwilio am ofal plant yng Nghasnewydd

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd yn rhoi gwybodaeth i deuluoedd sy'n byw neu sy'n gweithio yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal, mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd yn cynnig sesiynau briffio a rhaglen hyfforddi i bobl sydd eisiau gweithio gyda phlant neu sy'n gweithio gyda phlant ar hyn o bryd.

Cysylltu

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd

Ffôn:  01633 210842

E-bost: family.informationservice@newport.gov.uk

Ewch i dudalen Casnewydd Ifanc i gael gwybodaeth am wasanaethau i bobl ifanc. 

Cysylltu â Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd cyfagos: 

Torfaen 0800 0196 3300

Caerdydd 0300 0133 133

Caerffili 01443 863232

Sir Fynwy 01633 644527