Banner image

Teuluoedd yn Gyntaf

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn rhaglen gan Lywodraeth Cymru sydd wedi'i chynllunio i wella canlyniadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae'n pwysleisio atal ac ymyrraeth gynnar i deuluoedd, yn enwedig y rhai sy'n byw mewn tlodi.