Gwesty St Mellons

St-Mellons-Hotel-and-Spa

Plasdy hyfryd yng nghefn gwlad yw Gwesty St Mellons, gyda gerddi preifat, hanner ffordd rhwng Casnewydd a Chaerdydd.

Mae’r gwesty, sydd ag erwau o erddi wedi’u tirlunio, yn darparu mynediad cyfleus i ganol dinasoedd Casnewydd a Chaerdydd, yn ogystal ag i gefn gwlad a chyrsiau golff gerllaw.

Ystafelloedd: 41 ystafell, sy’n cynnwys ystafelloedd gyda dau wely, ystafelloedd dwbl ac ystafelloedd teulu.

Gwesty St. Mellons

Cas-bach
Caerdydd
CF3 2XR

Ffôn: +44 (0)1633 680355
E-bost: [email protected]
Gwefan: www.stmellonscountryclub.com.com

Lifft

Parcio preifat

Bwyty a bar

Teledu yn yr ystafell wely

Cyfleusterau cynadledda i hyd at 200 o bobl

Cyfleusterau gwneud te a choffi

WiFi

Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig

Cyfleusterau hamdden

Cyfleusterau priodi i hyd at 150 o bobl

Croesewir cŵn – cost ychwanegol

Gardd, patio a theras