Gwesty Milton

Milton-Hotel-Llanwern

Sefydliad sy’n cael ei redeg gan deulu yw Gwesty Milton, ym mhenterf Llanwern, ger cyffordd 24 yr M4, dwy filltir o Westy’r Celtic Manor, nepell o Ddyfryn Wysg a Chaerdydd.

Mae pob ystafell wely gydag ystafell ymolchi en-suite ac wedi cael eu hadnewyddu’n ddiweddar.

Ystafelleodd: 4 ystafell ddwbl, 2 ystafell sengl

Gwesty Milton

Milton Hill
Llanwern
Casnewydd
NP18 2DU

Ffôn: +44(0)1633 412432
E-bost: [email protected]
Gwefan: www.themiltonhotel.co.uk

Parcio preifat  Cyfleusterau gwneud te a choffi Gorsaf drenau gerllaw
Teledu yn yr ystafell wely Ystafelloedd gwely en-suite Arhosfan bws gerllaw
WiFi rhad ac am ddim