Gwesty a Bwyty Waterloo

Waterloo-Hotel

Adeiladwyd yr adeilad rhestredig Gradd II hwn yn y 1870au a chafodd ei adnewyddu yn 2007, er ei fod wedi cadw nifer o’r nodweddion gwreiddiol.

Mae’r gwesty boutique hwn yn cynnig cyfforddusrwydd o’r radd flaenaf, WiFi ac ystafelloedd en-suite moethus, tra bod y bwyty’n gweini bwyd cyfoes a thraddodiadol ardderchog.

Mae’r gwesty ger pont drosglwyddo fyd-enwog Casnewydd, nepell o gyffordd 28 yr M4, tra bod cysylltiadau trên ardderchog i Gaerdydd a’r Stadiwn Cenedlaethol, a Dyffryn Wysg, ardal Brynbuga, y Bannau Brycheiniog a Choedwig Dean lai nag awr i fwrdd mewn car o’r gwesty.

Ystafelloedd: 21 - sengl, gyda dau wely, dwbl

Gwesty a Bwyty Waterloo

113 Alexandra Road
Pillgwenlly
Casnewydd 
NP20 2JG


Ffôn: +44 (0)1633 264266

E-bost: [email protected]

Gwefan: www.thewaterloohotel.co.uk

Bwyty

Parcio preifat

Trwydded gweini alcohol

Teledu yn yr ystafell wely

Lifft

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Gorsaf drenau gerllaw

Arhosfan bws gerllaw

Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig