The Priory

Priory-Hotel

Adeiladwyd yr adeilad hwn yn wreiddiol yn 1180 ar safle hen stablau Rhufeinig. Cafodd y gwesty ei adnewyddu’n ddiweddar, gan gynnal y llorlechi gwreiddiol. Mae’r Ystafell Dderw, sy’n cynnwys paneli a gwydr lliw sy’n dyddio’n ôl i 1622, yn ffurfio rhan o’r ystafell fwyta.

Mae’r bwyty’n gweini detholiad hyfryd o fwyd môr, cig a helgig bob dydd. Mae gan bob ystafell wely gyfleusterau en-suite, teledu lloeren a bar bach.

Ystafelloedd: 27 - safonol, moethus, teulu, switiau

Gwesty The Priory

High Street
Caerleon
Casnewydd 
NP18 1AG

Ffôn: +44 (0)1633 421241
Ffacs: +44 (0)1633 421271

E-bost: enquiries@theprioryCaerllion.co.uk 
Gwefan: www.theprioryCaerllion.co.uk 

Bwyty

Trwydded gweini alcohol

Parcio preifat

Gardd

Cyfleusterau golchi dillad

Teledu yn yr ystafell wely

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Ystafelloedd gwely ar y llawr gwaelod

Aerdymheru

Arhosfan bws gerllaw

Gorsaf drenau gerllaw

Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig