Teithio mewn grwpiau

Mae Casnewydd yn lle gwych ar gyfer teithiau tywys, gyda dewis o lety i grwpiau ac amrywiaeth o atyniadau a gweithgareddau lleol sy’n cynnig gostyngiadau i grwpiau.

Mae uned dwristiaeth Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig help gydag amserlenni teithio, cyngor ar stopio am fwyd, parcio a chyfleusterau parcio, tripiau cyfarwyddo a gwasanaethau lleoli lleoliadau – oll am ddim.

Mae teithiau tywys golygfaol o Ddyffryn Gwy, Bro Wysg, Bannau Brycheiniog a Fforest y Ddena yn boblogaidd iawn.

Teithio grwp

E-bostiwch [email protected] neu ffoniwch (01633) 233664