Gwesty'r Celtic Manor

Celtic-Manor

Mae Gwesty’r Celtic Manor, sydd ar safle 1,400 erw ar gyrion Casnewydd, yn brofiad cynhwysfawr i ymwelwyr busnes a hamdden.

Mae yna ddau westy – un gwesty 5 seren gyda 330 o ystafelloedd gwely, 32 ohonynt yn switiau; a Maenordy hanesyddol o’r 19eg Ganrif gyda 70 o ystafelloedd gwely.

Mae yna ganolfan gynadledda a neuadd arddangos, 31 ystafell gyfarfod, pump bwyty, tri chwrs golff pencampwriaeth – gan gynnwys y Twenty Ten a gafodd ei adeiladu yn arbennig ar gyfer Cwpan Ryder 2010 – academi golff o ansawdd uchel, dau gwrt tennis, cyfleusterau saethu, pysgota a beicio mynydd, clybiau iechyd a sba.

Mae’r Hunters Lodges, cabanau pren moethus gyda sawna a jacuzzi, yn cynnig llety i hyd at wyth o bobl.

Derbyniodd Gwesty’r Celtic Manor Wobr Aur Croeso Cymru yn 2013-2014, sy’n gwobrwyo ansawdd, cyfforddusrwydd a lletygarwch o’r radd flaenaf.

Gwesty’r Celtic Manor

Coed Coldra, Casnewydd, De Cymru NP18 1HQ
Ffôn: +44 (0)1633 413000
Ffacs: +44 (0)1633 412910
Gwefan: www.celtic-manor.com

 

Arhosfan bws gerllaw

Trwydded gweini alcohol

   Parcio

Cyfleusterau hamdden

Gwobr Welcome Host

   Lifft

Cyfleusterau golchi dillad

Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig

   Bwytai

Gorsaf drenau gerllaw

Cyfleusterau gwneud te a choffi

  Teledu yn yr ystafell wely

Aerdymheru

Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd

  Gardd

Canolfan gynadledda