Ibis Budget

Ibis-Budget-Hotel

Mae gwesty Ibis Budget yn cynnig llety diffwdan, glân a chyfforddus, ynghyd â gwasanaeth o ansawdd da ac opsiynau bwyd syml, am brisiau fforddiadwy.

Mae gwesty Ibis Budget Casnewydd ger cyffordd 26 yr M4, dim ond pum munud o ganol y ddinas a’i chysylltiadau bws a thrên.

Mae lle i dri o bobl ym mhob un o ystafelloedd y gwesty, sydd hefyd yn cynnwys system aerdymheru a theledu.

Mae caffi’r gwesty’n gweini brecwast cyfandirol ac ystod o fyrbrydau yn ystod y dydd.

Ystafelloedd: 98 ystafell driphlyg, 5 ystafell hygyrch i bobl ag anghenion symudedd

Gwesty Ibis Budget, Casnewydd

164 Malpas Road
Casnewydd 
NP20 5PP

Ffôn: +44 (0)1633 859058
Ffacs: +44 (0)1633 859072
E-bost: [email protected]
Gwefan: www.ibis.com

Parcio preifat

Bwyty

Trwydded gweini alcohol

Ystafelloedd ar y llawr gwaelod

Lifft

Teledu yn yr ystafell wely

Gorsaf drenau gerllaw

Arhosfan bws gerllaw

Croesewir anifeiliaid anwes