Ffermydd

Pentre Tai Sheep

Rhoddir prisiau fel canllaw yn unig. Gwiriwch a chytunwch ar bris gyda’r darparwyr llety unigol.

Ffermydd

Gradd 

  Lleoliad

Fferm Pentre-Tai 

4*

  Gwledig, ger Casnewydd

Fferm Tŷ Capten 

4*

  Gwledig, ger Casnewydd

Fferm Clearwell 

 

  Gwledig, i’r gorllewin o
  Gasnewydd