Gwesty The Gateway

Gateway-Hotel

Gwesty cyfforddus a modern gyda chysylltiad i’r rhyngrwyd, ystafelloedd gwely en-suite, cyfleusterau gwneud te a choffi a theledu Freeview ym mhob ystafell.

Mae Gwesty The Gateway yn ddelfrydol ar gyfer pobl fusnes ac i’r rheiny sy’n ymweld â Chasnewydd neu sy’n bwriadu mynychu digwyddiadau yn Stadiwm Cenedlaethol Cymru, Caerdydd.

Gallwch gerdded i orsaf drenau a bysiau Casnewydd, sydd oddeutu deg munud i ffwrdd o’r gwesty, ar droed.

Darperir gwely a brecwast, er bod prydau bwyd gyda’r nos ar gael ar gais, yn ogystal â nifer o fwytai cyfagos. 

Ystafelloedd: 21 - sengl, dwbl, dau wely a theulu

Gwesty The Gateway

42 Chepstow Road
Casnewydd
De Cymru
NP19 8WS 

Ffôn: +44 (0)1633 843113

E-bost: [email protected]

Gwefan: www.gateway-hotel.co.uk

Cyfleusterau gwneud te a choffi    

 Teledu yn yr ystafell wely

   WiFi   

Prydau bwyd gyda’r nos ar gais

   Parcio preifat