Gwesty Glen Roy

Glenroy-Hotel

Mae Gwesty Glen Roy mewn ardal bleserus, gyda golygfeydd godidog o rai ystafelloedd gwely.

Mae yna faes parcio preifat ac mae teledu a chyfleusterau gwneud te a choffi ym mhob ystafell wely.

Ystafelloedd: 4 ystafell sengl, 4 ystafell ddwbl, 4 ystafell gyda dau wely

Gwety Glen Roy

192, Stow Hill, Casnewydd, De Cymru NP20 4HB
Ffôn: +44 (0)1633 265541
Ffacs: +44 (0)1633 265541
E-bost: [email protected] 

 

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Croesewir plant   

    Teledu yn yr ystafell wely

Derbyniwn y prif gardiau credyd

Parcio preifat