Gwesty Coldra Court

Coldra Court Hotel main entrance

Yn Langstone, ar gyrion Casnewydd, Gwesty Coldra Court yw’r llety delfrydol ar gyfer y rheiny sydd eisiau ymweld â Dyffryn Wysg a’r ardal.

Fel rhan o gasgliad y Celtic Manor, gall gwesteion Gwesty Coldra Court fwynhau chwarae golff ar gyrsiau ardderchog Gwesty’r Celtic Manor.

Mae Cwrs Ras Cas-gwent ugain munud i ffwrdd mewn car, ac mae’r gwesty’n lle delfrydol i’r rheiny sy’n mynd i wylio gemau rygbi neu bêl-droed yn Stadiwm Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd.

Ystafelloedd: 148 ystafell – cymysgedd o ystafelleodd dwbl, ystafelloedd gyda dau wely ac ystafelloedd sengl

Gwesty Coldra Court

Chepstow Road, Langstone NP18 2LX

Ffôn: +44 (0)1633 413737
Gwefan: https://www.celtic-manor.com/hotels-lodges/coldra-court-hotel

 Bwytai

 Trwydded gweini alcohol

 Parcio preifat

 Cyfleusterau hamdden

 Gardd

 Lifft

 Cyfleusterau golchi dillad

 Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig

 Aerdymheru

 Teledu yn yr ystafell wely

 Cyfleusterau gwneud te a choffi

 Gorsaf drenau gerllaw