Gwybodaeth i Dwristiaid

Canolfan croeso leol

Canolfan Ymwelwyr y Pedwar Loc ar Ddeg

Cwm Lane, Tŷ-du, Casnewydd NP10 9GN

Ffôn: +44(0)1633 892167
E-bost: mail@fourteenlocks.co.uk
Ar agor: 10am-4.30pm

Pwyntiau gwybodaeth lleol Caerllion

Lleoliadau lleol gyda thaflenni a lle bydd pobl yn ceisio cynorthwyo â'ch ymweliad - nid yw'r rhain yn Ganolfannau Croeso llawn.

  • Llyfrgell Caerllion, Neuadd y Dref, Caerllion, NP18 1AW
  • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Stryd Fawr, Caerllion, NP18 1AE
  • Baddonau Caer Rufeinig Cadw, Stryd Fawr, Caerllion, NP18 1AE
  • Swyddfa'r Post, 31a Stryd Fawr, Caerllion, NP18 1AE
  • Siop Anrhegion Vintage Cooper, 25 Stryd Fawr, Caerllion, NP18 1AG
  • Canolfan Celf a Chrefft Ffwrwm, Stryd Fawr, Caerllion, NP18 1AG

Cysylltwch â Chymdeithas Tywys Twristiaid Swyddogol Cymru os hoffech gael canllaw taith proffesiynol i'ch helpu i wneud y gorau o'ch ymweliad