Night Lodge

Night-Lodge

Llety ffres, glân a chyfforddus yng nghanol y ddinas.

Mae’r adeilad hwn, sydd wedi cael ei adnewyddu’n ddiweddar, yn darparu parcio oddi ar y ffordd a 21 o ystafelloedd gwely en-suite sy’n cynnwys teledu a chyfleusterau gwneud te a choffi.

Darperir brecwast a phrydau gyda’r nos mewn bwyty cyfagos ar gais.

Ystafelloedd: 8 sengl, 3 gyda dau wely, 6 dwbl, 2 triphlyg ac 1 teulu

52 – 54 Stow Hill
Casnewydd
De Cymru NP20 1JG

Ffôn: +44 (0)1633 222100
E-bost: [email protected]

 

Parcio preifat

Teledu yn yr ystafell wely

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Croesewir partïon

Ystafelloedd en-suite

Ystafelloedd ar y llawr gwaelod

Gorsaf drenau gerllaw

Gorsaf fysiau gerllaw