Premier Inn, Coldra

Mae’r gwesty rhad, 81 ystafell wely hwn, i’r gogledd o gyffordd 24 yr M4. Mae Maes Awyr Caerdydd oddeutu 40 munud i ffwrdd mewn car, a thref hanesyddol Cas-gwent a Dyffryn Wysg oddeutu 20 munud yn y cyfeiriad arall.

Mae bwyty Beefeater yn gyfleus drws nesaf i’r gwesty.

Premier Inn

Cyffordd Coldra
Chepstow Road
Casnewydd
NP18 2LX

Ffôn: +44 (0) 871 527 8814
Ffacs: +44 (0)1633 411376

E-bost: [email protected]

Gwefan: www.premierinn.com

Ystafelloedd ar y llawr gwaelod

Teledu   

Parcio preifat

Cyfleusterau gwneud te a choffi   

Lifft   

Gorsaf drenau gerllaw 

Arhosfan bws gerllaw