Travelodge

Wedi’i leoli yng nghanol y ddinas, funud neu ddwy ar droed o’r gorsafoedd trên a bws, a llai na phum munud i ffwrdd mewn car o gyffordd 26 yr M4.

Mae’r ystafelloedd gwely modern a chyfforddus wedi cael eu hailwampio’n ddiweddar.

Gallwch brynu brecwast yn cynnwys grawnfwyd, sudd oren, bisgedi ceirch a the neu goffi i gael ei weini yn eich ystafell wely, neu mae yna nifer o sefydliadau gerllaw sy’n gweini brecwast a phrydau eraill trwy gydol y dydd.

Mae gan Travelodge Casnewydd 26 ystafell ddwbl, 6 ystafell gyda dau wely a 12 o ystafelloedd teulu

Travelodge Canol Casnewydd

66 Bridge Street
Casnewydd
NP20 4AP

Ffôn: +44 (0)1633 259865
Ffacs: +44 (0)1633 264294
E-bost: [email protected]
Gwefan: www.travelodge.co.uk

Ystafelloedd en-suite

Teledu yn yr ystafell wely

Lifft

Cyfleusterau gwneud te a choffi

WiFi ar gael

Gorsaf drenau gerllaw

Gorsaf fysiau gerllaw