Days Inn Magwyr

Mae’r gwesty bach hwn ger yr M4, dim ond deg milltir o Gasnewydd a Chas-gwent, ac ugain milltir o Gaerdydd a Bryste.

Ystafelloedd: 43 ystafell ddwbl / gyda dau wely

Days Inn, Magwyr

M4 Cyffordd 23A
Magwyr
Cil-y-coed
Sir Fynwy
NP26 3YL
Ffôn: +44 (0)844 225 0669
Ffacs: +44(0)1633 881896

Gwefan: www.daysinn.co.uk


Ystafelloedd en-suite

WiFi  

Parcio preifat

Cyfleusterau gwneud te a choffi   

Teledu

Ystafelloedd ar y llawr gwaelod