Handpost Inn

Handpost Inn bedroom

Llai na milltir o ganol y ddinas, mae’r Hanposy Inn yn llety rhad a chyfforddus. Bwyty a pharcio ar y safle.

Ystafelloedd: 4 ystafell gyda dau wely, 1 dwbl, 2 sengl

Handpost Inn
2 Bassaleg Road
Casnewydd
NP20 3EA

Ffôn: +44 (0)1633 264502
Gwefan: http://www.thehandpost.co.uk/

  Parcio

  Trwydded gweini alcohol  

  Teledu yn yr ystafell wely

Bwyty

Gorsaf drenau gerllaw

Arhosfan bws gerllaw