Rising Sun

Sefydliad sy’n cael ei redeg gan deulu yw’r Rising Sun Inn, gyda staff cyfeillgar ac enw da am fwyd a llety o ansawdd.

Mae’r dafarn mewn lleoliad rhannol-wledig, gyda golygfeydd godidog dros nifer o gyrsiau golff cyfagos.

Mae’r gwesty’n cynnwys ardal chwarae i blant, patio a gardd dafarn. Mae’r ystafelloedd gwely en-suite wedi’u haddurno’n chwaethus.

Rising Sun Inn

1 Cefn Road
Y Tŷ Du
Casnewydd 
NP10 9AQ

Ffôn: +44 (0)1633 895126
Ffacs: +44 (0)1633 891020
Gwefan: www.therisingsunnewport.co.uk

Parcio preifat  

Trwydded gweini alcohol 

Croesewir partïon

WiFi

Gorsaf drenau gerllaw

Prydau bwyd i blant

Teledu

Cyfleusterau golchi dillad

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Gardd

Arhosfan bws gerllaw

Cyfleusterau i blant