Premier Inn, Cas-bach, Casnewydd

Premier Inn Castleton

Mae’r gwesty hwn hanner ffordd rhwng Casnewydd a Chaerdydd ar yr A48. Mae Tŷ a Pharc Tredegar gerllaw, tra bod Stadiwm Cenedlaethol Cymru yn hawdd ei gyrraedd hefyd. Gallwch ymweld â’r gorffennol yn Amgueddfa Genedlaethol Pwll Mawr neu edrych i’r dyfodol ym mhrifysgolion Caerdydd, Morgannwg a De Cymru. Ac, ar ddiwedd y dydd, gallwch fwyta swper blasus yn y bwyty Beefeater sydd ar y safle, cyn cwympo i gysgu ar wely Hypnos.

Premier Travel Inn

Newport Road
Cas-bach
Casnewydd
CF3 2UQ

Ffôn: +44 (0) 871 527 8200
Ffacs: +44 (0)1633 681143
Gwefan: www.premierinn.com

 

Parcio preifat

Ystafelloedd ar y llawr gwaelod

Teledu yn yr ystafell wely

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Lifft

WiFi rhad ac am ddim

Arhosfan bws gerllaw

 Ystafelloedd teulu

 Bwyty ar y safle