New Inn

New Inn Langstone bedroom

Gwesty cyfleus, nepell o gyffordd 24 yr M4, mae’r New Inn yn cynnig mynediad hwylus i gyfleusterau ac atyniadau Casnewydd. Mae yna chwe chwrs golff yn yr ardal gyfagos, gan gynnwys rhai Gwesty’r Celtic Manor, lle cynhaliwyd Cwpan Ryder 2010.

Parcio rhad ac am ddim ar y safle. Mae yna fwyty sy’n croesawu teuluoedd drws nesaf, ynghyd â lle chwarae plant Wacky Warehouse.

Ystafelloedd: 1 sengl, 32 dwbl, 1 triphlyg ac 1 teulu

New Inn
Chepstow Road
Casnewydd
NP18 2JN

Ffôn: +44 (0)1633 412426
Gwefan: https://www.hungryhorse.co.uk/pubs/gwent/new-inn-motel/

Parcio Trwydded gweini alcohol Teledu yn yr ystafell wely
WiFi Gorsaf drenau gerllaw Arhosfan bws gerllaw
Bwyty Cyfleusterau plant