Polisi cynllunio

Mae tîm cynllunio Cyngor Dinas Casnewydd yn gyfrifol am yr holl faterion polisi cynllunio, gan gynnwys y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).

Cynllun Datblygu Lleol a chanllawiau polisi

Ardoll seilwaith cymunedol (CIL)

Ymgynghoriadau

Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai

Retail and leisure study