Ymgyngoriadau cynllunio

Ymgynghoriadau blaenorol  

Ymgynghoriad 4 Chwefror 2021– 1 Ebrill 2021

CCA Dylunio Blaenau Siopau (pdf)
CCA Tai Fforddiadwy (diwygiedig) (pdf)
CCA Trosi Fflatiau (diwygiedig) (pdf)

Ymgynghoriad 18 Hydref - 29 Tachwedd 2019

Teithio Cynaliadwy (pdf)

Ymgynghoriad 21 Mehefin – 2 Awst 2019

Dymuna’r cyngor ymgynghori ar y dogfennau drafft uchod sydd wedi cael eu paratoi yn ategol i’r polisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig.

Darllenwch am yr ymgynghoriadau Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) blaenorol  

Darllenwch am yr ymgynghoriadau Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) blaenorol