Monitro'r Ddarpariaeth Tai

Yn dilyn y newidiadau i Bolisi Cynllunio Cymru a'r penderfyniad i ddirymu Nodyn Cyngor Technegol 1 (TAN 1) ym mis Mawrth 2020, nid yw'n ofynnol bellach i'r Cyngor baratoi Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (CAATT) bob blwyddyn.

Bydd monitro'r broses o ddarparu tai bellach, fel y nodir yn y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Argraffiad 3) yn erbyn naill ai'r Gyfradd Adeiladu Flynyddol a Ragwelir (CAFR) neu'r Gofyniad Blynyddol Cyfartalog (GBC).  Gan i Gynllun Datblygu Lleol Casnewydd gael ei fabwysiadu ym mis Ionawr 2015 (cyn cyhoeddi'r LlCD 3), defnyddir y dull GBC. Bydd hyn nawr yn cael ei adrodd yn rhan o Adroddiad Monitro Blynyddol y Cyngor.

 

Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai Cyhoeddedig 

Gweler y Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2019 (pdf) 

Gweler y Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2018 (pdf) 

Gweler Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2017 (pdf) 

View the Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2016 (pdf)

View the Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2015 (pdf) 

View the Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2014 (pdf)

View the Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2013 (pdf) 

View the Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2012 (pdf)

Cysylltu    

E-bostiwch [email protected] neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am aelod o’r tîm polisi cynllunio