Cynllun Datblygu Lleol

city centre  from city footbridge resized

Y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yw’r cynllun datblygu ar gyfer Casnewydd ac mae’n sail ar gyfer cynllunio defnydd tir yn ardal weinyddol y cyngor.

Cafodd Cynllun Datblygu Unedol Casnewydd (CDU) ei ddisodli gan y CDLl Mabwysiedig.  

Lawrlwythwch Gynllun Datblygu Mabwysiedig 2011-2026 (pdf)   

Lawrlwythwch Fapiau'r Cynigion (pdf)

Lawrlwythwch Fapiau'r Cyfyngiadau (pdf)  

Adroddiadau monitro blynyddol y CDLl 

Canllaw Cynllunio Atodol Drafft

Proses y CDLl i fabwysiadu

Cysylltu

E-bostiwch  [email protected] neu gofynnwch am y tîm polisi cynllunio yng  Nghyngor Dinas Casnewydd