Rheoli adeiladu

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi'r dull cysylltu sydd orau gennych ar y ffurflen gais, diolch.


Mae rheoliadau adeiladu yn safonau cenedlaethol sydd ar waith ar gyfer adeiladau o bob math a newidiadau o bob math i adeiladau ac mae pob agwedd ar waith adeiladu’n berthnasol iddynt. 

Cyngor a chanllawiau rheoli adeiladu

Cyflwyno eich cais rheoli adeiladu

Strwythurau peryglus

Trwydded sgaffaldiau a phalisau

Gwneud cais am hysbysiad dymchwel

Lawrlwythwch ein hysbysiad preifatrwydd cynllunio a rheoli adeiladu (pdf)

Cysylltiadau rheoli adeiladu 

Pillgwenlly, Liswerry, Llanwern, Langstone, Stow Hill:

Ffôn (01633) 210734 neu 07779 345591 neu e-bost  [email protected]

Betws, Malpas, Allt-yr-yn, Shaftesbury, Victoria:

Ffôn (01633) 851714 neu 07976 963786 neu e-bost [email protected] 

Rogerstone, Graig, Marshfield, Gaer, Tredegar Park:

Ffôn (01633) 210823 neu 07950 954987 neu e-bost [email protected]   

Caerllion, Langstone, Ringland, Alway, Beechwood, Sain Silian: 

Ffôn (01633) 656656 neu e-bost [email protected]

Ymholiadau cyffredinol

E-bostiwch [email protected] neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y tîm rheoli adeiladu.