Rheoli adeiladu

COVID 19: we are dealing with building control enquiries as normal. Your application registration, progress and completion will not be affected, we will let you know if there are any delays.

Please ensure that you put your preferred method of contact on the application form, thank you. 


Mae rheoliadau adeiladu yn safonau cenedlaethol sydd ar waith ar gyfer adeiladau o bob math a newidiadau o bob math i adeiladau ac mae pob agwedd ar waith adeiladu’n berthnasol iddynt. 

Cyngor a chanllawiau rheoli adeiladu

Cyflwyno eich cais rheoli adeiladu

Strwythurau peryglus

Trwydded sgaffaldiau a phalisau

Cysylltiadau rheoli adeiladu 

Pillgwenlly, Liswerry, Llanwern, Langstone, Stow Hill:

Ffôn (01633) 210734 neu 07779 345591 neu e-bost  huw.williams2@newport.gov.uk

Betws, Malpas, Allt-yr-yn, Shaftesbury, Victoria:

Ffôn (01633) 851714 neu 07976 963786 neu e-bost kate.milton@newport.gov.uk 

Rogerstone, Graig, Marshfield, Gaer, Tredegar Park:

Ffôn (01633) 210823 neu 07950 954987 neu e-bost geraint.davies@newport.gov.uk   

Caerllion, Langstone, Ringland, Alway, Beechwood, Sain Silian: 

Ffôn (01633) 210823 neu 07950 954987 neu e-bost william.gould@newport.gov.uk

Ymholiadau cyffredinol

E-bostiwch building.control@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y tîm rheoli adeiladu.