Cynllun Datblygu Lleol

Y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yw’r cynllun datblygu ar gyfer Casnewydd ac mae’n sail ar gyfer cynllunio defnydd tir o fewn ardal weinyddol y cyngor.

Mae Cynllun Datblygu Unedol (CDU) Casnewydd wedi cael ei ddisodli gan y CDLl a Fabwysiadwyd.  

Lawrlwytho’r CDLl Mabwysiedig 2011-2026 (pdf)   

Lawrlwytho’r Mapiau Cynigion (pdf)

Lawrlwytho’r Mapiau Cyfyngiadau (pdf)  

Adroddiadau monitro blynyddol y CDLl 

Canllawiau Cynllunio Atodol

Proses y CDLl hyd at ei fabwysiadu

Prynu dogfennau

Defnyddiwch y ffurflen archebu ar-lein i brynu’r CDLl a dogfennau cysylltiedig, neu llenwch a dychwelwch ffurflen archebu’r CDLl (pdf) 

Cysylltu

Anfonwch neges e-bost at ldp.consultation@newport.gov.uk neu gofynnwch am y tîm polisi cynllunio yng Nghyngor Dinas Casnewydd